Informace o poskytnutí garance na produkty Recepty mé Babičky

Tato informace je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávající společnosti Inner Park s.r.o., IČ 05543631, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 265495 (dále jen „prodávající“), zastupované jednatelkou Evou Černíkovou, d. nar. 25.4.1990, a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci digitálních produktů pořízených na internetovém portále:  https://recepty.efektivninavyky.cz

Po zakoupení online ebooku Průvodce: tipy moderní tradiční kuchyně má kupující nárok na garanci vrácení peněz ve 100% výši, a to po dobu 1 týdne od data zakoupení produktu. Důvod nemusí být uváděn.

Peníze budou kupujícímu vráceny do 3 dnů od data doručení písemné žádosti prodávajícímu prostřednictvím emailové adresy: finance@efektivninavyky.cz

Věřím však, že budete s knihou spokojeni.

V Praze dne 24.6.2018

Eva Černíková, jednatelka