Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Ráda bych vás tímto informovala, že zadáním svých identifikačních údajů na stránce https://recepty.efektivninavyky.cz udělujete souhlas Evě Černíkové, fyzické osobě zapsané v živnostenském rejstříku pod IČ 00736571, d. nar. 25.4.1990, sídlem Jugoslávská 2811/27, Ostrava 3, 700 30 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto vaše osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • e-mail
 1. Jméno, příjmení a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a pouze za účelem:
 • zasílání marketingových sdělení k chystaným ebookům a knihám
 • ke sdělení ohledně pořádaných akcí
 • k zasílání digitálních produktů zdarma
 • k zasílání obchodních odkazů na nabídky affiliate partnerů

3. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

 1. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
 1. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 2. Poskytovatel softwaru MailChimp US.
 3. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

V Praze dne 24.6.2018

Eva Černíková